Chief Officer Neighbourhood Services

Location
Wales
Salary
£79,692 - £86,838
Posted
11 May 2017
Closes
02 Jun 2017
Job role
Officer
Contract Type
Full time

Torfaen is seeking to appoint a suitable candidate to the role of Chief Officer, Neighbourhood Services, following the retirement of the current post holder. You will be a suitably qualified and experienced Professional with drive, organisational ability and vision to lead the Department at a time of significant change and development.

The Council has set high expectations for its services, and must secure a person able to deliver these.

This is an exciting opportunity for anyone with the right credentials and experiences to date, and who is committed to being part of real and positive change for the environment of Torfaen and the day to day services it provides.

Reporting directly to the Council’s Chief Executive and being part of its Corporate Leadership Team, the successful candidate will respond well to the requirements of Public Sector Reform and will be able to quickly and decisively work across partner agencies to good effect and secure improved outcomes.

The ability to work constructively with regulators and partners is essential.

You must be suitably experienced and/or qualified and have substantial experience at a senior level.

You will lead, manage effectively and strategically develop the Neighbourhood Services Directorate.

For more information and to apply visit www.gatenbysanderson.com/job/GSe34106 or for an informal discussion call our advising consultants at GatenbySanderson Jon Houlihan (0121 644 5710) or Jodi MacDougall (0113 205 6093).

Closing Date: 2nd June 2017.

Prif Swyddog Gwasanaethau Cymdogaeth

Mae Torfaen yn chwilio am ymgeisydd addas i’w benodi yn Brif Swyddog y Gwasanaethau Cymdogaeth yn sgil ymddeoliad deiliad presennol y swydd.

Mae’r swydd hon yn gyfrifol am arwain Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdogaeth y Cyngor, sydd hefyd yn cynnwys Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd.

Byddwch chi’n weithiwr proffesiynol profiadol, cymwys ac addas sydd â brwdfrydedd, gallu cyfundrefnol a gweledigaeth i arwain yr Adran ar adeg o newid a datblygiad sylweddol.

Mae’r Cyngor wedi gosod disgwyliadau uchel ar gyfer ei wasanaethau, ac mae’n rhaid penodi rhywun sy’n gallu gwireddu’r disgwyliadau hynny. Mae hwn yn gyfle cyffrous i rywun sydd â’r cymwysterau a’r profiadau cywir, ac sy’n ymrwymedig i fod yn rhan o newid gwirioneddol a chadarnhaol ar gyfer Torfaen, a’r gwasanaethau mae’r Cyngor yn eu darparu o ddydd i ddydd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn atebol i’r Prif Weithredwr, ac fel aelod o Dîm Arwain Corfforaethol y Cyngor byddwch chi’n ymateb yn dda i ofynion Diwygio’r Sector Cyhoeddus ac yn gallu gweithio’n gyflym, â phendantrwydd ar draws yr asiantaethau partner yn effeithiol, gan sicrhau canlyniadau gwell.

Mae’r gallu i weithio’n adeiladol gyda rheoleiddwyr a phartneriaid yn hanfodol.

Mae’n rhaid i chi fod â phrofiad a/neu gymwysterau addas ac yn meddu ar brofiad sylweddol o weithio ar lefel uwch. Byddwch chi’n arwain ac yn rheoli’r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdogaeth yn effeithiol ac yn ei datblygu’n strategol.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i www.gatenbysanderson.com/job/GSe34106 neu i gael trafodaeth anffurfiol, ffoniwch ein hymgynghorwyr yn GatenbySanderson, sef Jon Houlihan (0121 644 5710) neu Jodi MacDougall (0113 205 6093).

Dyddiad Cau: 2 Mehefin 2017