Head of Housing

Location
Caerphilly (Caerffili)
Salary
£89,391 - £99,323 p/a
Posted
17 Jun 2021
Closes
08 Jul 2021
Contract Type
Full time

We have an exciting opportunity for a passionate and committed Head of Housing to join ‘Team Caerphilly’ and help shape the future of our ambitious housing programme.

Caerphilly Homes, the council’s housing division, is one of the largest social landlords in Wales. With over 10,500 homes, in addition to a portfolio of diverse services designed to support our tenants, residents and communities, we are committed to exploring new and innovative opportunities to improve.

You will oversee and lead the council’s bold and ambitious housing programme including housing strategy, public sector housing, private sector housing, housing solutions, technical services and our emerging new build plans.

The council is also currently in the process of agreeing an ambitious Local Housing Strategy and corporate transformation programme which will present an exciting opportunity for the right candidate.

For an informal discussion about this post please call Lynne Donovan, Head of People Services on 01443 864570 or e-mail donovl@caerphily.gov.uk

The closing date is Thursday 8th July 2021.

Mae cyfle cyffrous i Bennaeth Tai angerddol ac ymroddedig ymuno â ‘Tîm Caerffili’ a helpu llywio dyfodol ein rhaglen tai uchelgeisiol.

Cartrefi Caerffili, sef adran tai y Cyngor, yw un o'r landlordiaid cymdeithasol mwyaf yng Nghymru. Gyda thros 10,500 o gartrefi, yn ogystal â phortffolio o wasanaethau amrywiol sydd wedi'u cynllunio i fod o gymorth i'n tenantiaid, preswylwyr a chymunedau, rydyn ni wedi ymrwymo i archwilio cyfleoedd newydd ac arloesol i wella.

Byddwch chi'n goruchwylio ac yn arwain rhaglen tai feiddgar ac uchelgeisiol y Cyngor, gan gynnwys y strategaeth tai, tai'r sector cyhoeddus, tai'r sector preifat, atebion tai, gwasanaethau technegol, a'n cynlluniau adeiladu o'r newydd sydd ar y gweill.

Mae'r Cyngor hefyd wrthi'n cytuno ar Strategaeth Tai Lleol uchelgeisiol a rhaglen trawsnewid corfforaethol a fydd yn gyfle cyffrous i'r ymgeisydd iawn.

Am drafodaeth anffurfiol am y swydd hon, ffoniwch Lynne Donovan, Pennaeth Gwasanaethau Pobl, ar 01443 864570 neu e-bostio donovl@caerffili.gov.uk

Y dyddiad cau yw Dydd Iau 8 Gorffennaf 2021.