This job has expired

Head of Land and Property

Employer
Caerphilly County Borough Council
Location
Caerphilly (Caerffili)
Salary
£69,071 - £76,747 p/a
Closing date
28 Jan 2022

View more

Sector
Corporate Services, Corporate Management Team, Regeneration and Local Economies, Housing, Management and Maintenance
Job role
Head of Service
Contract Type
Full time
You need to sign in or create an account to save a job.

Team Caerphilly is seeking an experienced and passionate candidate for the challenging, varied and rewarding role of the Head of Land and Property.

The key strategic role will support the delivery of the billion pound Place Shaping Plan.

You will lead a dedicated workforce, with vast experience and a strong reputation for designing exemplar and cost-effective construction projects, with a particular focus on 21st Century Schools and other exciting projects. The role has a keen focus on strategic estates management of circa 8000 acres of land and the maintenance and improvement of more than 800 buildings on 400 sites.

We are seeking a candidate who feels they can make a real difference in the public sector working as a key part of Caerphilly County Borough Council’s Leadership Team helping to set the direction and transform the authority while also working successfully in partnership with other organisations.

For an informal discussion about this post please call Lynne Donovan, Head of People Services on 01443 864570 or e-mail donovl@caerphily.gov.uk 

The closing date is 28th January 2022

Mae Tîm Caerffili yn chwilio am ymgeisydd profiadol ac angerddol ar gyfer rôl heriol, amrywiol a gwerth chweil, sef y Pennaeth Tir ac Eiddo.

Bydd y rôl strategol allweddol yn cefnogi cyflawni'r Cynllun Llunio Lleoedd biliwn o bunnoedd.

Byddwch chi'n arwain gweithlu ymroddedig, gyda phrofiad helaeth ac enw da am ddylunio prosiectau adeiladu rhagorol a chost-effeithiol, gyda ffocws penodol ar Ysgolion yr 21ain Ganrif a phrosiectau cyffrous eraill. Mae gan y rôl ffocws brwd ar reoli ystadau strategol oddeutu 8000 erw o dir a chynnal a gwella mwy na 800 o adeiladau ar 400 o safleoedd.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd sy'n teimlo y gall wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn y sector cyhoeddus gan weithio fel rhan allweddol o Dîm Arweinyddiaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sy'n helpu gosod y cyfeiriad a thrawsnewid yr awdurdod tra hefyd yn gweithio'n llwyddiannus mewn partneriaeth â sefydliadau eraill.

Am drafodaeth anffurfiol am y swydd hon, ffoniwch Lynne Donovan, Pennaeth Gwasanaethau Pobl, ar 01443 864570 neu e-bostio donovl@caerffili.gov.uk

Y dyddiad cau yw 28 Ionawr 2022

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert